W przemyśle najważniejszym rodzajem badań, które pozwalają określić z całą dokładnością stan konstrukcji, części lub jednego wyprodukowanego elementu, są badania nieniszczące.

Przeprowadzanie badań nieniszczących

dobre szkolenie vtNa ich podstawie można łatwo stwierdzić, czy dany wyrób pozwala na bezpieczną eksploatację, jaka będzie jego trwałość, a także można dokładnie określić jego jakość. Dzięki badaniu nieniszczącemu poznajemy bez ingerencji w materiał jego wewnętrzną strukturę. Brak ingerencji sprawia, że właściwości elementu badanego nie zmieniają się, obiekt nadal będzie tak samo wytrzymały, trwały jak przed badaniem. To dlatego badania te są tak cenione. „Badania nieniszczące” to jednak sformułowanie ogólne, ponieważ pod tą frazą kryje się kilka rodzajów badań. Wyróżnia się tutaj badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, jak też radiograficzne oraz ultradźwiękowe. Podstawową metodą jest oczywiście metoda wizualna. Choć jest ona bardzo prosta, aby ją przeprowadzać, konieczne jest dobre szkolenie VT, które pozwoli nam na zdobycie zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Badanie VT polega na wizualnej ocenie danego obiektu w celu wykrycia widocznych nieprawidłowości w budowie – na przykład nieciągłości materiału.

dobre szkolenie vtBadacz robi to gołym okiem lub może wspierać się prostymi narzędziami optycznymi, lupą czy lusterkami kontrolnymi, istnieje też możliwość zastosowania bardziej złożonej aparatury, wśród której wymienić można przede wszystkim endoskopy oraz wideoendoskopy. Szkolenie prowadzone przez profesjonalny zakład trwa zwykle 40 godzin – podczas tego czasu prowadzone są zarówno wykłady, jak i pokazy oraz lekcje ćwiczeniowe. Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest państwowy egzamin. Jego pozytywne zdanie pozwala na uzyskanie certyfikatu od jednostki szkoleniowej, jednak uzyskanie certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego, dokumentu, który jest respektowany nie tylko w kraju, jak i za granicą, wymaga od osoby ubiegającej się złożenia wniosku do urzędu. Po jego ocenie, urząd zaprosi kandydata na egzamin – to jego wynik będzie podstawą dla wydania certyfikatu UDT. Podobnie rzecz ma się przy szkoleniach na pozostałe rodzaje badań.

Warto podejść do kilku szkoleń, aby mieć uprawienia na wszystkie badania nieniszczące, chociaż to oczywiście badania wizualne są najbardziej wszechstronne, jednak należy mieć na uwadze niską precyzję wyników – w celu uzyskania rzetelnych i wiarygodnych wyników, konieczne są badania bardziej szczegółowe, jak na przykład ultradźwiękowe czy radiograficzne lub magnetyczno-proszkowe.